GEOLOG WROCŁAW

mail biuro@geosupport.pl
telefon: 694-205-851

Wykonywane usługi geologiczne oraz inne:

  • geologia inżynierska
  • geotechnika
  • badania laboratoryjne
  • badania skażenia podłoża

 

O FIRMIE GEOLOG POPIEL WROCŁAW

Usługi geologiczne Jan Popiel to firma geologiczna z Wrocławia specjalizująca się w świadczeniu usług z zakresu: geoinżynierii, geotechniki, ochrony środowiska oraz hydrogeologii. W zakresie usług geologicznych oferujemy kompleksową obsługę budów, inwestycji kubaturowych i liniowych na etapie projektowania i realizacji. Współpracujemy z firmami budowlanymi i instalatorskimi (wod-kan) oraz biurami projektowymi w województwie dolnośląskim (Wrocław, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów, Środa Śląska). Stawiamy na najwyższy poziom świadczonych usług i szybką realizację.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Określa warunki gruntowo-wodne dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych, obiektów budownictwa wodnego, inwestycji liniowych i składowisk odpadów. W ramach geologii inżynierskiej wykonujemy: projekty prac geologicznychdokumentacje geologiczno – inżynierskie dla obiektów kubaturowych i liniowych, badania gruntów (określenie ich właściwości fizyko-mechanicznych, badanie wód gruntowych (chemizm wód).

GEOTECHNIKA

W ramach geotechniki wykonujemy: geotechniczną obsługę budów (badanie zagęszczenia zasypów fundamentów i sieci uzbrojenia podziemnego, odbiory wykopów), opracowania opinii i dokumentacji geotechnicznych dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, opracowania opinii geotechnicznych dla przydomowych oczyszczalni ścieków, projekty geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego.

SONDA DYNAMICZNA TYPU DPL

Określamy stan gruntu w warunkach polowych sondą lekką DPL.

BADANIE NOŚNOŚCI METODĄ PŁYTY SZTYWNEJ VSS

Wykonujemy badania płytą vss, które służą do kontroli nośności i zagęszczenia konstrukcji nawierzchni, warstw robót ziemnych.

BADANIE NOŚNOŚCI PŁYTĄ DYNAMICZNĄ

Płyta dynamiczna (ugiętościomierz dynamiczny) służy do wykonywania badań nośności podłoża i umożliwia określenie dynamicznego modułu odkształcenia podłoża Evd. Stosowana jest jako badanie alternatywne lub uzupełniające badania płytą statyczną vss. Na podstawie znanych korelacji, z wartości modułu, możemy wyznaczyć bezpośrednio wskaźnik zagęszczenia gruntu Is oraz wtórny moduł odkształcenia E2. Miąższość warstwy, która podlega badaniu to około 0,5m. Interpretacja wyników badań odbywa się zgodnie z tabelami instrukcji ZTVE-StB 97 lub wzorami.

WIERCENIA BADAWCZE

Wykonujemy badania gruntu (wiercenia o różnej średnicy) dla potrzeb przygotowania projektów budownictwa kubaturowego (obiekty mieszkalne, przemysłowe), liniowego.

BADANIA LABORATORYJNE

Zarówno w terenie jaki i w laboratorium należy przeprowadzić analizę makroskopową gruntu w celu określania rodzaju gruntu i niektórych cech fizycznych, nie używając przy tym żadnych przyrządów. Kolejnym etapem badań laboratoryjnych jest wytypowanie prób które poddane zostaną szczegółowej analizie. Na życzenie zleceniodawcy opracowywane są badania pod kątem przydatności gruntu do wbudowania w nasyp.

BADANIA SKAŻENIA PODŁOŻA

Wykonujemy ocenę skażeń wody i gruntu w laboratorium chemicznym, które analizowane jest pod kątem zawartości metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), olejów mineralnych, benzyn.

Badania geotechniczne wykonujemy na terenie dzielnic i osiedli Wrocławia:
Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Szczepin, Śródmieście, Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Sępolno, Zacisze. Zalesie, Szczytniki, Krzyki, Bieńkowice, Bierdzany, Borek, Brochów, Gaj, Glinianki, Huby, Jagodno, Klecina, Krzyki, Księże Małe i Wielkie, Ołtaszyn, Opatowice, Partynice, Przedmieście Oławskie, Rakowiec, Świątniki, Tarnogaj, Wojszyce, Psie Pole, Karłowice, Kleczków, Kłokoczyce, Kowale, Osobowice, Pawłowice, Polanka, Rędzin, Różanka, Sołtysowice, Strachocin, Swojczyce, Świniary, Widawa, Wojnów, Zakrzów, Fabryczna, Gajowice, Gądów Mały, Grabiszyn, Grabiszynek, Kozanów, Kuźniki, Leśnica, Maślice, Muchobór, Nowy Dwór, Oporów, Pilczyce, Popowice, Stabłowice, Złotniki, Żerniki.