kolorowa ziemia

 

Usługi geologiczne i badania laboratoryjne

Nasze usługi kierujemy do osób prywatnych jak również firm realizujących m.in. inwestycje kubaturowe, liniowe oraz drogowe. Prowadzimy pracę na wszystkich etapach realizacji projektu. Zajmujemy się również świadczeniem usług geologicznych oraz pokrewnych w zakresie:

 • geologii inżynierskiej,
 • geotechniki,
 • badań laboratoryjnych,
 • badań skażenia podłoża.

 

Firma Geo Support oferuje szeroki zakres usług:

Geologia inżynierska

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie


Obsługa geologiczna / geotechniczna budowy

 •  opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża
 • projekt geotechniczny
 • sprawozdania i opracowania wyników badań


Geologia złożowa

 • dokumentacje złożowe
 • projekty robót geologicznych
 • badania laboratoryjne kopalin


Badania laboratoryjne

 • analiza: makroskopowa, sitowa, areometryczna
 • oznaczenia: kapilarność bierna, wskaźnik piaskowy, wilgotności, wskaźnik zagęszczenia gruntu, granice płynności, itp.


Hydrogeologia

 • Operaty wodnoprawne
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne
 • Ekspertyzy hydrogeologiczne
 • Projekty likwidacji otworów (studnie, otwory obserwacyjne)
 • Opracowania dotyczące możliwości wykonania przydomowych oczyszczalni


Rekultywacja

 • Dokumentacje przy likwidacji składowisk opadów
 • Operaty rekultywacji wyrobisk